10:00 - 18:00

Poniedziałek

9:00 - 16:00

Wtorek - Piątek

58 530 10 72

Telefon

kancelaria went

Poświadczenia

kancelaria went

Akty notarialne

kancelaria went

Sporządzanie weksli

a

Sporządzanie wypisów

kancelaria went

Przechowanie: pieniędzy

kancelaria went

spisywanie protokołów

a

Jakub Went – Notariusz w Tczewie

W ramach swojej działalności, Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Masz wątpliwości? Skontaktuj się z Notariuszem w Tczewie (dogodny dojazd, centrum miasta) .